08-756 73 00
info@svenskastengruppen.se
Offertförfrågan

Leveransvillkor

Leveransvillkor för interiört material samt tillbehör. Nedan benämner vi allt material för stenskivor och det innefattar natursten, komposit, dekton och granitkeramik.

Toleranser

Tillåtna toleranser på stenskivor är +/- 3 mm i tjocklek samt +/- 2 mm i sågmått. Toleranser på planlimningar är +/- 1 mm i höjdled samt +/- 2 mm i breddmått, då diskhoar inte alltid är raka eller plana. Samma tolerans gäller även för induktionshällar och övriga planlimningar. Tillåtna toleranser på svensk sten i ”buktmån” är 2 promiller av dess totala längd. Sten kan vid delning vara olika tjocka. Stenen slipas då så att framkanten är lika tjock, dock ej kalibrerad.

Reklamationer

Reklamationer som ej är gjorda inom åtta dagar godkännes inte. Vid synliga skador eller fel ska reklamationen anmälas innan varorna används och senast åtta dagar efter mottagandet av varorna/stenen. Beställningsvaror eller monterat material kan ej reklameras. Reklamationer efter eget arbete är ej giltiga. Måttbeställda varor synas vid avhämtning och varan blir godkänd i och med avhämtandet. Fläckar, flisor, repor eller sprickor som uppkommer efter avhämtning går ej att reklamera.

Retur stenskivor/stenplattor

Måttbeställda stenskivor eller golvplattor går inte att returnera. Hela pallar samt golvplattor i kartong som returneras i obrutna förpackningar krediteras till ett värde av 75%. Brutna kartonger kan ej returneras. Returer beviljas inom 30 dagar från köptillfället mot uppvisande av kvitto.

Retur blandare, diskho, kakel och granitkeramik

Vi hänvisar till respektive leverantörs villkor, vänligen se leverantörens hemsida.

Avhämtning

Vid avhämtning lastar vi på emballaget med tillhörande skivor om emballage är medräknat i ordern. Om emballaget inte ingår i order kommer beställningen att vara oemballerad. Måttbeställda varor som hämtas synas vid avhämtning. När material är lastat ansvarar vi ej mer för godset. Varan blir godkänd i och med avhämtandet. Fläckar, flisor, repor eller sprickor som uppkommer efter avhämtning går ej att reklamera.

Leverans

Vi hjälper kund med hemleverans till vald adress. Leverans sker med externa fraktbolag med bakgavellyft eller kranbil. Materialet lämnas på anvisad plats där transportbilen stannar, därefter är transporten slutförd.

Leveransdatum/tid

Tillverkningsvecka/leveransdatum är endast ungefärligt och ska ses som en riktlinje då allt som produceras hos Svenska Stengruppen är ett hantverk. Leveranstiden kan även ändras på grund av yttre omständigheter som Svenska Stengruppen ej rår över såsom sjukdom, trafik, maskinhaveri eller störningar hos underleverantör. Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.

Mätning

Vi mäter/mallar på plats med lasermätare och/eller tumstock och utgår från ungefärligt ritningsunderlag som mottagits i samband med beställning. Ritningsunderlag och ordererkännande korrigeras efter mätning på plats. Kund ska finnas på plats vid mätning för att gå igenom delarna som ska mätas och för att diskutera eventuella skarvar, överhäng med mera. Stommar och dylikt inklusive täcksidor skall vara fastmonterade (fixerade i vägg) innan mätning och får inte korrigeras efter mätning.

Vi mäter på överenskommet datum och ungefärlig tid men vill att kund är flexibel med tidsbokning då vi inte kan garantera en exakt tid då vi har flera mätningar som utförs varje dag. Om bokad mätningsdag måste ändras av kund ska det göras minst 48 timmar innan bokad mätningstid. Om mätningsdag ändras inom 48 timmar från bokad mätningstid debiteras en bom-mätning på 1200 kronor inklusive moms och detsamma gäller bom-mätning om stommar inte är fixerade och mätning inte kan utföras. Om bokad mätning skjuts fram i tid kommer även den förväntade leveranstiden att ändras.

Obs! Då våra bänkskivor kräver ett helt plant underlag att ligga på är det kundens ansvar att se till att så är fallet och att underlaget är i skick att lägga sten på innan montörerna anländer. Mättekniker kontrollerar inte nivåer och detta gäller både befintliga stommar med befintlig bänkskiva samt nyligen monterade stommar. Om underlaget är ojämnt ska detta justeras innan montering och det gäller även fönsterbänkar med mera.

Montering

Vi monterar stenskivorna på angiven plats och fogning sker sten mot sten, ej mot vägg/kakel. Kund skall vara på plats och godkänna material och montering. Kunden behöver vara flexibel med bokad monteringstid då vi kan komma innan eller efter utsatt tid på grund av tidigare monteringar. Monterinsplatsen skall vara förberedd för montering, vilket betyder att skåpstommar samt monteringsplats ska vara avstädade. Vi har skor på oss under montering och rekommenderar därför att ni täcker in golvet med skyddspapp innan montering.

Skåpstommar ska vara av den kvalitet att dessa klarar stenskivans tyngd. Underlaget som stenskivorna ställs på ska vara plant och fritt från uppstickande kanter. Tolerans +/- 1 mm, detta gäller hela ytan. Vi justerar ej stommarnas höjd/underlag vid montering eftersom det ska vara klart innan utsatt monteringstid. Om nivån är mer än +/- 1 mm i höjdskillnad kommer vi kila upp stenskivorna så att dessa hamnar i samma höjd (ovankant) som övriga skivor. Om underlaget är för ojämnt lämnas materialet på enligt oss lämplig plats och monteringen anses vara slutförd. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

Vid montering kan vi behöva gå in i vägg eller foder för att göra en så måttanpassad montering som möjligt och rekommenderar därför att eventuell målare kommer efter vårt utförda arbete och inte innan. Om något skulle gå sönder under frakt eller installation står vi för den kostnaden och ersätter stenskivan med en ny av samma material. Vid byte av skadad skiva sker leverans så snart som möjligt efter att material finns på lager.

Demontering

Demontering och slängning av befintliga stenskivor ingår inte i tjänsten Mätning & Montering. Detta kan beställas separat i samband med orderläggning mot en kostnad på 1500-2000 kronor för demontering och 500 kronor för slängning av stenskivor. Om Svenska Stengruppen behöver demontera befintligt material utan att detta är bokat tillkommer en kostnad på 3000 kronor inklusive moms på slutfakturan.

El och VVS

El- och VVS-installationer ingår inte i tjänsten Mätning & Montering. Obs! Rörmokare och elektriker får som tidigast komma 24 h efter slutförd montering för att utföra installationer.

Betalning

I samband med order erläggs 30% av totalsumman i handpenning. Handpenningen återfås ej om råmaterial är beställt eller om arbetet har påbörjats. Resterande belopp betalas innan leverans/avhämtning eller efter slutförd montering och då skickas en faktura på 10 arbetsdagar. Samtliga material är Svenska Stengruppen/Chrisyll AB:s egendom tills full likvid erlagts. Om material skickas direkt till kund tar vi ut 100% förskottsbetalning vid beställning.

Övrigt

Samtliga måttuppgifter är kontrollerade och godkända i samband med undertecknandet av ordern. Mått- samt materialändringar kan endast ske skriftligen och efter vårt godkännande. Emballage samt tillhörande delar återlämnas till oss inom 10 dagar om annat ej är överenskommet. Vid sen leverans eller innehållande av emballage debiteras 1200 kr/emballage inklusive moms. Om någonting har gått till på felaktigt sätt (längre leveranstid än väntat, fellevererat material och så vidare) från någon av våra underleverantörer står Svenska Stengruppen ej för det.

Natursten – bra att veta

Notera att sten är ett naturmaterial som skiljer sig från skiva till skiva. Ådror, strukturer, kristaller, revormar och tarolli är naturliga och får förväntas förekomma i materialet.

  • Revormar

Naturliga ytliga sprickor på stenens yta, förekommer på kalksten samt på enstaka marmorsorter.

  • Taratolli

Små håligheter eller vita prickar som förekommer i marmor samt kalksten.

  • Mönsteranpassning

Stenskivorna sågas ut vågrätt från råskivorna vilket innebär att stenskivornas mönstring inte alltid går åt samma håll. Om skivor ska mönsteranpassas måste kund meddela oss i samband med orderläggning. Vi sågar ut efter bästa förmåga och försöker alltid få ett så bra resultat som möjligt.

  • Lagningar

Vid beställning av stenskivor, särskilt marmor och kalksten, kan det förekomma lagningar i skivan. Detta kommer troligtvis redan från underleverantör och har gjorts då materialet haft någon ihålighet eller liknande för att göra stenskivan helt slät. Detta är inte reklamationsgrundande utan vanligt förekommande vid beställning av importerad sten och därför rekommenderar vi alltid kunderna att komma till vår butik i Täby för att kika och välja stenskiva. Dessa lagningar kan vara i samma färg som stenskivan eller annan färg som underleverantör väljer. Om stenskivan får en flisa eller liknande i vår egen verkstad påpekar vi alltid detta för kund och man får då komma och kolla på lagning.

Yta

Vanliga ytbearbetningar är polerad (blank), finslipad (matt), borstad (skrovlig) eller klovyta (skrovlig). Ytbearbetning finns endast på ovansida och inte på undersida av våra material. Om kund vill ha ytbearbetning på undersida måste detta beställas skriftligt.

Den polerade ytan kan hos vissa stensorter ha små fläckar då poleringen inte fäster på de mjuka partierna i stenen och detta gäller främst spräcklig granit eller marmor med grova stråk. Den finslipade ytan kan vara gradvis, näst intill polerad på vissa stensorter då stenen i sig är mjuk. Borstad yta ger en skrovlig yta som är olika från sten till sten.

Skiffer har klovyta som kan vara olikskiftande och kan finnas i olika nivåer då skiffern inte delat sig precis i kloven.

Övrigt

Prover visar endast materialets ungefärliga färg och struktur, således kan ej garanteras för full överensstämmelse i större ytor och hänsyn måste tas till stenens naturliga variationer. Även bilder som skickats på sten kan skilja sig från hur den ser ut i verkligheten och detta går ej att reklamera. Vi rekommenderar att kund kommer och väljer material hos oss. Om valt material inte håller, om det spricker eller att annat oväntat händer under tillverkning försöker vi hitta en likvärdig stenskiva att ersätta med. Om kund inte valt en specifik råskiva vi ska såga från kommer vi att välja en stenskiva vi tycker passar kundens behov eller storlek på stenskiva.

Bänkskiva och stänkskydd kommer ofta inte från samma parti vilket kan innebära färg- och mönsterskillnader.