Steinfix 100+ – Impregnering med Nanoeffekt

  • – Lukt- och färgfri impregnering som tränger ner i porerna.
  • – Skyddar effektivt mot vatten, fett, olja och smuts.
  • – Kan användas på betong, terazzo och all natursten.
  • – När ytan har blivit impregnerad kan livsmedel användas på ytan utan hälsorisk.